Szkolenia - urządzenia dźwigowe, wózki widłowe

  • Koszalin szkolenia na urządzenia dźwigowe, wózki widłowe
  • Koszalin szkolenia na urządzenia dźwigowe, wózki widłowe
  • Koszalin szkolenia na urządzenia dźwigowe, wózki widłowe

Firma oferuje specjalistyczne szkolenia operatorów wózków widłowych, żurawi, dźwigów, suwnic oraz podnośników i podestów.


Zgodnie z przepisami, podczas pracy takimi urządzeniami jak żurawie, dźwigi, suwnice, HDS, dźwigniki, podesty ruchome, przenośniki, podnośniki koszowe, wózki widłowe niskiego oraz wysokiego składowania, wózki jezdniowe z napędem silnikowym spalinowym oraz elektrycznym operator musi posiadać uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dozory, odtwarzanie dokumentacji - Ofertę kierujemy do właścicieli UTB, właścicieli komisów samochodowych, diagnostów na stacjach kontroli pojazdów. Naszym zadaniem jest odtworzenie dokumentacji i doprowadzenie do rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Nasza firma prowadzi cykliczne szkolenia (teoretyczne i praktyczne bez ograniczeń) oraz organizuje egzaminy po przeprowadzeniu szkolenia. W swojej ofercie mamy również szkolenia dla kandydatów na konserwatora urządzeń dźwigowych zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez UDT.

Posiadamy wpis instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez WUP Szczecin pod numerem: 2.32/00081/2007

@ Copyright 2013. Mechanizator - by SPRIT
^