Outsourcing BHP

 • Koszalin usługi outsourcingu BHP
 • Koszalin usługi outsourcingu BHP
 • Koszalin usługi outsourcingu BHP
 • Koszalin usługi outsourcingu BHP

Mechanizator oferuje usługi outsourcingu BHP


W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdy pracodawca ma obowiązek utworzyć w zakładzie pracy służbę bezpieczeństwa i higieny. Dotyczy to także małych firm zatrudniających kilku czy kilkunastu pracowników.

Pracodawca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników. Jednym z przejawów tego obowiązku jest obowiązek przeprowadzania szkoleń. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma również obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych.

Szkolenie okresowe mają na celu zapoznanie pracowników z nowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pozwalają pracownikom uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bhp.

Na pewno pomożemy Państwu:

 • przeprowadzić postępowanie powypadkowe w razie wypadku przy pracy,
 • ocenić ryzyko zawodowe,
 • wypełnić dokumenty na potrzeby ZUS, urzędu statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • w przygotowaniu instrukcji bhp,
 • założyć wszelkie rejestry,
 • ocenić maszyny,
 • przeprowadzić audyt bhp.

Firma posiada wpis instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez WUP Szczecin pod numerem: 2.32/00081/2007

@ Copyright 2013. Mechanizator - by SPRIT
^